ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.net
184,000 تومان
1 سال
184,000 تومان
1 سال
184,000 تومان
1 سال
.org
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.biz
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
.info
60,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.in
116,000 تومان
1 سال
116,000 تومان
1 سال
116,000 تومان
1 سال
.host
85,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.horse
490,000 تومان
1 سال
N/A
490,000 تومان
1 سال
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.ac.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.co.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .