دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

بروزرسانی سایت
100,000 تومان ماهانه
بروزرسانی جوملا و وردپرس به آخرین نسخه در صورت عدم نیاز به مهاجرت
کنترل سازگاری افزونه ها با آخرین نسخه
پشتیبانی سایت
500,000 تومان ماهانه
ورود محتوا
300,000 تومان ماهانه
ورود محتوا نیازمند بررسی تعداد محتوا و نوع محتوا نظیر مقاله، محصول و ... می باشد که بتوان قیمت گذاری را انجام داد.
به طور پیش فرض قیمت اعلامی حداقل قیمت برای انتشار محتوا در سایت برای تعداد 3 محتوا در ماه می باشد که مطابق با استانداردهای سئو در سایت منتشر مر گردد.