بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

cl-VPS A IRAN
$6.00 ماهانه
دسترسی روت
  • 1vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
  • 1GB حافظه رم
  • 25GB SSD هارد
  • 1Gbit/s Port پهنای باند
cl-VPS D IRAN
$12.00 ماهانه
دسترسی روت
  • 2vCPU Cores تعداد هسته پردازنده
  • 4GB حافظه رم
  • 50GB SSD هارد
  • 1Gbit/s Port پهنای باند