دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

گواهینامه ssl رایگان
30,000 تومان سه ماهه
نصب و پیکربندی گواهینامه ssl رایگان بر روی سی پنل
گواهینامه ssl Certum Commercial SSL
380,000 تومان سالانه
گواهینامه Certum Commercial SSL به همراه نصب و پیکربندی
قابل استفاده برای دامنه های IR
گواهینامه Sectigo Positive SSL
380,000 تومان سالانه
گواهینامه Sectigo Positive SSL به همراه نصب و پیکربندی
غیر قابل استفاده برای دامنه های IR