بخش ها

  عملیات

1GB-ded-cpanel-SSD
104,200 تومان ماهانه
1GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 1 سایت

هارد پر سرعت SSD
3GB-ded-cpanel-SSD
281,350 تومان ماهانه
3GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 1 سایت

هارد پر سرعت SSD
5GB-ded-cpanel-SSD
468,900 تومان ماهانه
5GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 1 سایت

هارد پر سرعت SSD
10GB-ded-cpanel-SSD
833,550 تومان ماهانه
10GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 2 سایت

هارد پر سرعت SSD
20GB-ded-cpanel-SSD
1,562,900 تومان ماهانه
20GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 3 سایت

هارد پر سرعت SSD
30GB-ded-cpanel-SSD
2,149,000 تومان ماهانه
30GB هاست اختصاصی سی پنل آلمان

کلیه امکانات نامحدود

امکان میزبانی 4 سایت

هارد پر سرعت SSD