بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

بروزرسانی سایت
$9.00 ماهانه
بروزرسانی جوملا و وردپرس به آخرین نسخه در صورت عدم نیاز به مهاجرت
کنترل سازگاری افزونه ها با آخرین نسخه
این گزینه مربوط به بروزرسانی های امنیتی و آپدیت سایت و افزونه ها به آخرین نسخه های ارائه شده می باشد
پشتیبانی سایت
$13.00 ماهانه
ورود محتوا
$10.00 ماهانه
ورود محتوا نیازمند بررسی تعداد محتوا و نوع محتوا نظیر مقاله، محصول و ... می باشد که بتوان قیمت گذاری را انجام داد.
به طور پیش فرض قیمت اعلامی حداقل قیمت برای انتشار محتوا در سایت برای تعداد 3 محتوا در ماه می باشد که مطابق با استانداردهای سئو در سایت منتشر مر گردد.