دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

سرور ابری کلاس آنلاین A
550,000 تومان ماهانه
 • 4GB Ram
 • 4Core CPU
 • 40GB SSD Disk Space
سرور ابری کلاس آنلاین B
890,000 تومان ماهانه
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 80GB SSD Disk Space
سرور ابری کلاس آنلاین C
1,190,000 تومان ماهانه
 • 12GB Ram
 • 6Core CPU
 • 120GB SSD Disk Space
سرور ابری کلاس آنلاین D
1,590,000 تومان ماهانه
 • 8GB Ram
 • 16Core CPU
 • 200GB SSD Disk Space